Podziękowania

Jako koordynator Etapu Okręgowego 41. Olimpiady Języka Angielskiego dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny, chciałbym bardzo serdecznie podziękować niżej wymienionym pracownikom Instytutu Filologii Angielskiej UWr za ogrom pracy, doskonałą współpracę oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne na każdym etapie Olimpiady.

Podziękowania kieruję do:

 • Elaine Horyzy, M.A. (Zakład Glottodydaktyki IFA UWr)
 • dr Małgorzaty Jedynak (Zakład Glottodydaktyki)
 • dra Wojciecha Drąga (Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych IFA UWr)
 • dra Michała Szawerny (Zakład Translatoryki IFA UWr)
 • dra Marcina Tereszewskiego (Zakład Literatury Angielskiej i Studiów Porównawczych IFA UWr)
 • dra Wojciecha Witkowskiego (Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego IFA UWr)
 • mgr Patrycji Karpińskiej (Zakład Translatoryki IFA UWr)
 • mgr Agaty Kulczyckiej (Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego IFA UWr)
 • mgr Agaty Słowik (Zakład Glottodydaktyki IFA UWr)
 • mgr Małgorzaty Zelby (Zakład Translatoryki IFA UWr)
 • mgra Dawida Czecha (Zakład Translatoryki IFA UWr)
 • mgra Jakuba Krogulca (Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej IFA UWr)
 • mgra Jędrzeja Olejniczaka (Zakład Translatorki IFA UWr)
 • mgra Jakuba Wieczorka (Zakład Translatoryki IFA UWr)

Bardzo serdecznie dziękuję!

thankyou

Reklamy