Wyniki

Wyniki etapu okręgowego 41. OJA:


Komitet Główny 41. Olimpiady Języka Angielskiego podjął decyzję o tym, że liczba punktów kwalifikująca uczniów do etapu okręgowego to 37 punktów.


Wszyscy nauczyciele zostali powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach swoich uczniów i zakwalifikowaniu do etapu okręgowego. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości, prosimy o pilny kontakt.


Zapraszamy zakwalifikowanych uczniów w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 na część pisemną olimpiady, która potrwa około 2 godzin i odbędzie się w budynku Instytutu Filologii Angielskiej UWr przy ul. Kuźniczej 22 (wejście od ul. Nożowniczej) we Wrocławiu. Część ustna odbędzie się dnia 20 stycznia 2017 r. od godz. 10.00 w tym samym miejscu. Informacja o zakwalifikowaniu do części ustnej zostanie przekazana nauczycielom w dniu 17 stycznia 2017 r. drogą elektroniczną.


Prosimy uczniów o zabranie swoich legitymacji lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość.


Poniżej zamieszczamy statystyki etapu szkolnego.

przechwytywanie

Reklamy